Search
19 เมษายน 2557 ..:: เรื่องประกาศสำคัญ ::..   เข้าสู่ระบบ

 การใช้โปรแกรม State   e- Mail : higstate@gmail.com    ID Line : thaigagas      0909-846-768     02-590-1578
 เรื่องประกาศสำคัญ Minimize

แจ้งผลการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ2556 ปิดงวด งวดที่  11,12,13/56 
แจ้งการโอนเงินจรรสรรงบประมาณ ปีงบ 2557 สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
Download  ****รอการโอนเงิน****

แจ้งการโอนเงินจรรสรรงบประมาณคงเหลือ ปีงบ 2556 สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
Download  ****รอการโอนเงิน****
  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน