Search
24 เมษายน 2562 ..:: หน้าหลัก ::..   เข้าสู่ระบบ


กองทุนประกันสุขภาพบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 3.ติดต่อเรา Minimize
 กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โทร : 02-590-1577 หรือ E-Mail: dhes.stateless@gmail.com

  
 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ Minimize
แจ้งเรื่อง การโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - 13 กรกฎาคม 2561
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -ดาวน์โหลด 

แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ - 3 กรกฎาคม 2561
ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายชดเชย ปีงบประมาณ 2560 -ดาวน์โหลด 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนมิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนพฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนเมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนเมษายน ณ วันที่๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนมีนาคม - 2 เมษายน 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนกุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561

รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖

 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนมกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนมกราคม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนธันวาคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนธันวาคม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

จำนวนผู้มีสิทธิเดือนตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

จำนวนประชากรเดือนกันยายน - 16 ตุลาคม 2560
รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

จำนวนประชากรเดือนกรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560

รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

จำนวนประชากรเดือนมิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560

รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

การบริหารจัดการการประกันสุขภาพกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิประจำปี 2560 - 29 มิถุนายน 2560
จำนวนประชากรเดือนพฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

รายงานการขึ้นทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

จำนวนประชากรเดือนเมษายน - 30 เมษายน 2560
จำนวนประชากรในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

จำนวนประชากรเดือนมีนาคม - 31 มีนาคม 2560
จำนวนประชากรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

จำนวนประชากรเดือนกุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

จำนวนประชากรเดือนมกราคม - 31 มกราคม 2560
จำนวนประชากรในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
 

จำนวนประชากรเดือนธันวาคม - 31 ธันวาคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนพฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559
จำนวนประชากรในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนกันยายน - 30 กันยายน 2559
จำนวนประชากรในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนสิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนกรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนมิถุนายน - 30 มิถุนายน 2559
จำนวนประชากรในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 

จำนวนประชากรเดือนพฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 

จำนวนประชากรเดือนเมษายน - 30 เมษายน 2559
จำนวนประชากรในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
 

จำนวนประชากรเดือนมีนาคม - 31 มีนาคม 2559

จำนวนประชากรในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕

 

จำนวนประชากรเดือนกุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนประชากรในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

จำนวนประชากรเดือนมกราคม - 31 มกราคม 2559
จำนวนประชากรในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ณ  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

จำนวนประชากรเดือนกันยายน - 30 กันยายน 2558
จำนวนประชากรในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ 

จำนวนประชากรเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - 31 สิงหาคม 2558
จำนวนประชากรในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

จำนวนประชากรเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ - 30 กรกฎาคม 2558
จำนวนประชากรในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘ 

จำนวนประชากรเดือนมิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558
จำนวนประชากรในเดือนมิถุนายน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

จำนวนขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
จำนวนขึ้นทะเบียนเดือนเมษายน ณ วันที่ 24 เมษายน 2558 

คู่มือการเบิกจ่าย - 20 เมษายน 2561
 คู่มือการเบิกจ่ายค่าบริการกลุ่ม ARV
 สิทธิประโยชน์  ายละเอียด 


  
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ข้อตกลงในการใช้งาน